Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Baggrund

Opdateret 18.03.2011

Globaliseringspuljen og offensiv global markedsføring af Danmark.

I november 2006 offentliggjorde regeringen ”Aftale om udmøntningen af globaliseringspuljen”. Aftalen beskriver udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed”, som så dagens lys i april 2006.

Globaliseringsstrategien skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund i en verden, hvor der knyttes flere og flere forbindelser på tværs af landegrænser. Som konsekvens heraf stiger handlen, kulturudvekslingen øges, og nye muligheder og konflikter opstår.

Danmark er allerede i dag et af de lande i verden, der står bedst rustet til at møde globaliseringens udfordringer. De konkrete gevinster kommer dog først fuldt i hus, når både vi selv og de relevante målgrupper i udlandet bliver klar over, hvad danskerne kan, og når vi bliver opmærksomme på andre landes styrker. Internationale målinger af kendskabet til en række lande, herunder Danmark, viser, at Danmarks image ligger i midterfeltet, og at omverdenen ikke har et særligt klart billede af Danmarks styrker og kompetencer.

Som et blandt mange initiativer under globaliseringspuljen lancerede regeringen derfor handlings­planen for ”Offensiv global markedsføring af Danmark 2007-2010” i april 2007. Handlingsplanen blev i november 2010 forlænget til udgangen af 2012.

I handlingsplanerne finder man en lang række initiativer og indsatser inden for udvalgte områder som uddannelse, talenter, kultur, turisme, eksport og investeringer. Alle initiativerne har til formål at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så Danmark også fremover står stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente talenter, turister, studerende, investeringer og globale markedsandele.

Det mest omfattende initiativ i handlingsplanen er etableringen af en offentlig fond med statslige midler kaldet ”Fonden til Markedsføring af Danmark”, som blev oprettet ved lov d. 30. maj 2007.

Fondens formål, som du kan læse mere om her på hjemmesiden under ”Formål”, er at skabe bedre økonomisk mulighed for at tiltrække eller igangsætte større arrange­menter og initiativer, der bidrager til at markedsføre Danmark og styrke relationerne mellem Danmark og resten af verden.

Fonden har i alt 67,4 mio. kr. til rådighed til uddeling i 2011 – 2012. Midlerne afsættes på de årlige finanslove.

Fonden modtager ikke ansøgninger.