Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Bestyrelsen

Opdateret 18.09.2009

Fonden til Markedsføring af Danmarks bestyrelse består af følgende personer, listet med formanden først og de øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge.

  • Fhv. adm. direktør Jørgen Tandrup (formand)
  • Bestyrelsesformand Michael Christiansen, Danmarks Radio
  • Departementschef Michael Dithmer, Erhvervs- og Vækstministeriet (næstformand)
  • Bestyrelsesformand Peter Højland, Bikubenfondene
  • Departementschef Karoline Prien Kjeldsen, Kulturministeriet
  • Direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland
  • Direktør Eva Kruse, Danish Fashion Institute
  • Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen
  • Direktør for Eksportrådet Lars Thuesen, Udenrigsministeriet
  • Adm. direktør Ulla Øhlenschlæger, Uson Plast

Bestyrelsen er selvstændig og har både privat og statslig deltagelse. Tilsammen har bestyrelsesmedlemmerne en bred og indgående viden om forholdene i dansk erhvervs-, uddannelses- og kulturliv samt viden om den markedsføringsindsats, der i varetages af forskellige offentlige institutioner.

Bestyrelsens brede sammensætning skal dels sikre tilstedeværelsen af en række centrale kompetencer i forbindelse med udvælgelsen af de projekter, der skal modtage støtte fra fonden og dermed bidrage til markedsføringen af Danmark, og dels bidrage til et bedre samspil mellem offentlige og private aktører.

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren for en treårig periode. Perioden kan forlænges af ministeren yderligere én periode, så et medlem samlet maksimalt kan sidde i bestyrelsen 6 år. Formand og næstformand for bestyrelsen udpeges ligeledes af økonomi- og erhvervsministeren. Det er muligt at justere bestyrelsens sammensætning, hvis udviklingen i fondens opgavevaretagelse taler for det.