Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Bilag 1 - Budgetoversigt

Opdateret 08.06.2009

Skemaet ”Budgetoversigt” er den samlede plan for de budgetterede omkostninger og for finansieringen af projektet.

Dette skema er baseret på budgetoplysningerne om milepælene i bilag 2. Derfor kan det være relevant at udfylde dette skema først. 

Navnene på hver enkelt samarbejdspartner angives sammen med oplysninger om størrelsen af deltagernes respektive andele af projektets bruttoomkostninger. Bruttoomkostningerne angives som ”Direkte løn”, ”Direkte eksterne omkostninger” og ”Indirekte fællesudgifter”.

Endvidere anføres den samlede finansiering for hver af projektets partnere, herunder størrelsen af det ansøgte tilskud, egen medfinansiering, samt omfanget af hver parts egen medfinansiering. Hvis der eventuelt modtages eller søges om anden offentlig medfinansiering til projektet, skal dette endvidere oplyses.

I skemaet ”Totale projektomkostninger for hver enkelt samarbejdspartner – fordelt på år” skal projektomkostningerne for hver enkelt samarbejdspartner og omkostningernes fordeling pr. år oplyses.

Bilag 1 til ansøgningsskema - Budgetoversigt.xls