Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Temaområder

Opdateret 18.03.2011

Ansøgninger, der sendes til Fonden til Markedsføring af Danmark, skal kunne relateres til et eller flere af i alt tre udvalgte temaområder, der beskriver egenskaber, som kan forbindes med Danmark.

Ideen er at sikre, at en række positive budskaber og temaer, som Danmark allerede i dag forbindes med, kommunikeres klart og direkte til relevante målgrupper.

Budskaberne og temaerne er resultatet af en række analyser af omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Analyserne er nærmere beskrevet i Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark samt Markedsføringspanelet publikation ”Danmark i verden – verden i Danmark.

Analyserne viser, at omverdenens opfattelse af Danmark og danskerne i altovervejende grad er positiv. På baggrund af de overordnede analyser er der efterfølgende identificeret tre hovedtemaer, der rummer de positive budskaber og styrkepositioner, som Danmark allerede i dag forbindes med.

Det er derfor hensigten at projekter, der modtager støtte fra fonden, skal kommunikere et eller flere af disse temaer til relevante målgrupper i udlandet. De tre identificerede hovedtemaer er:

  • Balance
  • Innovation 
  • Grøn nation

Fondens temaområder er yderligere beskrevet her på hjemmesiden. Du kan læse mere om de analyser, der ligger til grund for de identificerede temaområder, i Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark.