Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Regler for statsstøtte

Opdateret 29.10.2007

Udbetalinger af fondens midler sker i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte, den såkaldte de minimis-regel.

De minimis-reglen betyder, at EU's medlemsstater og således Danmark kan tildele støtte til en virksomhed på op til 200.000 EURO i en periode på tre regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til Kommissionen.

I det omfang den udbetalte støtte vurderes at være omfattet af EF-Traktatens forbud mod statsstøtte, vil udbetalinger til projekter skulle anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, inden fonden kan give støttemodtager tilsagn om støtten.

Dette gælder dog ikke for projekter, der omfattes af Europa-Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om de minimis-støtte eller en anden gruppe­fritagelsesforordning eller EU-retsakt, der fritager støtten fra anmeldelsesproceduren i EF-Traktatens art. 88 stk. 3.