Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Bilag 2 - Budget og finansiering af projektets milepæle

Opdateret 08.06.2009

På bilag 2 angives budget og finansiering af projektets milepæle. Hver milepæl angives med navn samt forventet start- og sluttidspunkt.

Når oplysninger om milepælene og milepælenes periode er angivet, skal der under overskriften ”Specificeret budget” redegøres for budgettet og for finansieringen af projektet. Bruttoomkostningerne for milepælene skal angives i de tre budgetposter: ”Direkte løn”, ”Direkte eksterne omkostninger” og ”Indirekte fællesudgifter”. Budgetposten ”Direkte eksterne omkostninger” skal kun udfyldes i det særskilte skema nedenfor (tallene overføres automatisk til budgetoversigten). Summen af samtlige budgetposter fremgår af rubrikken ”Total”.

Finansieringen skal angives med ansøgt tilskud, egen medfinansiering og eventuelt anden offentlig finansiering. Summen af samtlige finansieringskilder fremgår af rubrikken ”Total”. Bemærk at totaludgifterne i bilag 2 skal stemme overens med totaludgifterne i bilag 1.

Læs mere om budget og finansiering af projektets milepæle i vejledningen.

Bilag 2 til ansøgningsskema - Budget og finansiering af projektets milepæle.xls