Send ansøgningen trin for trin

Opdateret 18.03.2011

Fonden modtager ikke ansøgninger

 

En ansøgning, der skal kunne opnå støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark, skal indeholde følgende:

Ansøgningsskema:
Her anføres de generelle oplysninger på projektet med angivelse af bl.a. projektholder, samarbejdspartnere, projektbeskrivelse og projektplan.

Bilag 1. Budgetoversigt:
Budgetoversigten er den samlede plan for de budgetterede omkostninger og for finansieringen af det samlede projekt.

Bilag 2. Budget og finansiering af projektets milepæle:
Her angives de budgetterede omkostninger for projektets enkelte milepæle samt deres finansiering.

Bilag 3. Samarbejds- og de minimis-erklæring:
For hver samarbejdspartner i projektet udfyldes en samarbejdserklæring og en erklæring om de minimis-støtte.

Bilag 4. Kommunikationsplan med bilag:
Til ansøgningen skal der udarbejdes en kommunikationsplan for det ansøgte projekt.