Forside
Fonden
Ansøgning
Aktuelt
Links
Kalender
Nyhedsbrev
Kontakt
Sitemap

Interne links

Tilskudskriterier

Opdateret 08.06.2009

Når fondens bestyrelse skal vurdere hvilke ansøgninger, der skal modtage støtte, vil en række forhold tælle med i vurderingen. Herunder finder du information om de seks tilskudskriterier, som danner baggrund for den samlede vurdering af hver enkelt ansøgning.

Fondens fokus er, at kendskabet til Danmark skal øges i OECD- og BRIK-landene*. Projekter, der søger støtte ved Fonden, skal derfor søge at øge kendskabet til Danmark i disse lande for at komme i betragtning til støtte.

1. Store og markante projekter
Fonden skal bidrage til, at omverdenen får bedre kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal derfor yde støtte til større begivenheder, konferencer, kampagner mv. Derfor kan fonden ansøges om minimum 1 mio. kr. Det er ikke hensigten, at fonden skal støtte mindre lokale projekter, fx trykning af en folder på et fremmedsprog, udgivelse af enkeltstående bøger, specialudstyr til foreninger mv. Bestyrelsen fastsætter selv grænserne for, hvad der betragtes som større projekter.

2. En betydelig del af projektets aktiviteter finder sted i Danmark
Fonden skal fremme større begivenheder, hvor en betydelig del af aktiviteterne finder sted i Danmark. Der er dog mulighed for at yde støtte til aktiviteter, der foregår i udlandet, men dog ikke til aktiviteter, der varetages af eksisterende institutioner på eksport- og investeringsfremmeområdet.

3. Mindst 50 pct. af de samlede projektomkostninger medfinansieres
Det er et krav, at projekterne medfinansierer mindst 50 procent af de samlede projektomkostninger. Bestyrelsen kan give hel eller delvis dispensation for kravet om medfinansiering, hvis bestyrelsen vurderer, at projektets forventede effekt retfærdiggør det, eller anden med­finansiering ikke vurderes at være en realistisk mulighed.

4. Projekterne har en bred forankring og går på tværs af organisationer
Fonden skal så vidt muligt støtte initiativer, der viser et bredt og tidssvarende billede af Danmark. Derfor vil nye samarbejdsinitiativer, der går på tværs af organisationer og eksisterende strukturer, i særlig grad have mulighed for at opnå støtte. 

5. Projekterne tiltrækker udlændinge til Danmark
Erfaringen viser, at udlændinge, der har besøgt Danmark, ofte vender hjem som gode ambassadører for Danmark. Derfor vil bestyrelsen prioritere projekter, der sandsynliggør, at de kan trække udenlandske gæster til Danmark.

6. Projekterne skaber omtale i udlandet
Ved tildeling af støtte vil bestyrelsen lægge vægt på, at de støttede initiativer kan sandsynliggøre, at de kan skabe betydelig international opmærksomhed.

Ud over de seks tilskudskriterier vil fondsbestyrelsen kigge på, hvorvidt og hvordan de projekter, der søges om støtte til, bidrager til at kommunikere et eller flere af fondens tre temaområder.

* OECD-lande er: Australien, Belgien, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Sydkorea, Luxembourg, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn, USA og Østrig.

BRIK-lande er: Brasilien, Rusland, Indien og Kina.